ВАТКОМ консултира, проектира и изгражда СОЛАРНИ ЦЕНТРАЛИ до разрешение за ползване.

Монтаж на покриви и фасади до 30kW - автономни, свързани към мрежата, комбинирани.

Централи на терен и сгради без ограничение на мощността. КТП и външно присъединяване.